SVETLO-VUČENA ŽICA U ŠIPKAMA

svetlovucena-zica

svetlovucena-zica01

svetlov

Svetlo vučena žica se uglavnom koristi prilikom postavljanja elemenata od rigipsa i spuštenih plafona, ali nalazi i mnoge druge primene.
Pocinkovana zica u sipkama
se uglavnom koristi u ingustriji igračaka ali na mestima gde je pored mehaničkih karakteristika potrebna zaštita od korozije.